Agile Talks 2020 Episode 1’in Ardından

Agile Turkey
3 min readJan 30, 2020

--

Agile Turkey topluluğu olarak senenin ilk etkinliğini Business Agility Institute işbirliği ile 11 Ocak Cumartesi günü DOTKanyonda’da gerçekleştirdik.

Business Agility temalı etkinliğimizde farklı sektörlerden konuşmacılarımız bizlerle dönüşüm hikayelerini paylaştılar. Dönüşüm ihtiyacının nasıl oluştuğu, bu süreçte neler yaşandığı ve nasıl sonuçlar alındığı hakkında gerçek tecrübelerle dolu çok değerli bilgiler edindik.

Günün ilk konuşmacısı Migros Arge Merkezi’nden Ayşegül Özkavukcu Agile olabilmek için hız ve değişime uyumun önemini belirtti ve sahada müşteriye yakın olup teorinin ve pratiğin birbirini beslemesini sağlamamız gerektiğini anlattı.

Değişim için ortak değerlere inanan, uyumlu ve sürekli gelişimi merkeze koyan ekiplerin önemini vurgulayan Ayşegül ekip üyelerinin teknik yetkinliğe sahip olmanın yanında yaratıcı düşünebilmesinin, hem sağ hem sol beyni verimli kullanabilmesinin başarı için gerekli olduğunu belirtti. Perakende sektöründe her şubenin müşteriler, rakipler ve diğer faktörler açısından farklı olduğunu ve bu şartlara uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için nasıl disiplinler arası bir ekip oluşturduklarını, ekibin karşılaştığı zorlukları, öğrenimlerini ve başarılarını bizlerle paylaştı.

İkinci konuşmacımız Zeynep Güvener Bubik bizlerle Roche’da yaşanan değişimin hikayesini paylaştı. Hastaların hayatını iyileştirecek yenilikçi çözümler arayışında Roche’un hem sundukları ürün ve hizmetlerde hem de yönetim anlayışında tüm dünyada başlattığı dönüşüm hikayesini dinledik. Roche “Her şey iyi giderken daha fazla hastaya daha iyi çözümler oluşturmak için” kendi dönüşümünü başlatmış.

Zeynep bu dönüşümde Roche’un liderlerin dönüşümü sahiplenmesine verdiği önemden bahsetti. Dönüşüm esnasında Agile yaklaşımı benimseyen Roche, belli hedefler ve prensipler belirleyerek her ülkenin bu hedef ve prensiplere uygun olarak kendi düzenini kurabilmesine imkan tanıdı. Roche; her ülke kendine göre düzen kurabilir diyerek ülkeleri biraz daha esnek bıraktı. Zeynep, Roche Türkiye’de dönüşüm için oluşturdukları takımları ile yaz dönemi boyunca çalışmalar yaptıklarını ve ekim ayı itibari ile squad ve chapterlardan oluşan yeni yapıları ile sprintlerini koşmaya başladıklarını paylaştı.

İletişimin, dönüşüm sürecinde en çok istenen şey olduğunu vurgulayan Zeynep, sürekli ve net bir iletişim sağlamak için her hafta cuma günü “Ne yaptık, Ne yapacağız” diye herkesi bilgilendirdiklerini belirtti. Dönüşüm sürecinde dengeyi sağlamanın da öneminden bahseden Zeynep dönüşümlerde amacın net ve herkes için aynı olması gerektiğinin üzerinde durdu.

Son olarak WAT Motor Sanayi’den Coşkun Filiz ve Erdem Coşkun bizlerle oldular. Alanında Türkiye’nin en büyük ihracatçısı ve en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahip olan WAT Motor Sanayi’nde yaşanan değişimi başlatan faktörlerden biri de ekiplerden gelen geri bildirimler olmuş.

Coşkun ve Erdem şirket içerisinde yapılan anketler ile ekipler arası işbirliğinin artırılmasına istek olduğunu görmüşler. İşbirliğinin yanında çalışan mutluluğunu arttırma isteği, inovasyon ve rekabette farklılık diğer etkenler olmuş.

Takım oluşturma sürecinde önce gerekli rolleri ve yetkinlikleri belirledikten sonra takım üyelerini gönüllülük esası ile seçtiklerini belirten Coşkun ve Erdem uçtan uca yapılar kurgulandığında farklı disiplinlerdeki insanların katkı sağladığını ve bunun da üretkenlik ve inovasyonu arttırdığını vurguladılar.

Etkinliğimizde bizlerle olan konuşmacılarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Agile Talks etkinliğimizde görüşmek üzere.

--

--