Frederick P. Brooks ‘No Silver Bullet — Essence and Accident in Software Engineering’ isimli makalesinde yazılım projelerini kurt adamlara benzetir. Başlangıçta masum ve basit gözüken projelerimiz, zamanla geciken teslim zamanları, aşılan bütçeleri ve kusurlu çıktıları ile canavarlara dönüşebilirler. Bizler de aynı kurt adamlara karşı kullanılan gümüş kurşunlar gibi bu canavarlarları…

Kaizen, Japonca “değişim” (Kai) ve “iyi” (Zen) kelimelerinden oluşur. Sürekli gelişme anlamında kullanılmakla birlikte bir felsefe ve bir yaşam tarzını ifade eder. Öyleki Japonlara göre her geçen günün bir önceki güne göre daha iyi olması için evde, işte ve sosyal yaşamda sürekli bir çaba içinde olunması gerekmektedir.

Bize gelecek olursak…

2021 Agile Talks etkinliklerimizin 3.sü olan Networking Talks’u 2 Mayıs Pazar günü bizimle olan 40 konuğumuz ile gerçekleştirdik. Evet, 40 konuğumuz diyoruz çünkü etkinliğimiz boyunca 40 konuğumuz da konuşmacı olarak bize katıldılar.

Nasıl mı?

Networking Talks’da da ilk kez yeni bir deneyim yaşayarak alışılagelmiş dijital araçların dışında farklı bir araç…

Günümüz dünyasında yeni teknolojilere paralel değişim hızındaki artışla, organizasyonların yaşamsal döngüsünü devam ettirebilmesi için süreç verimliliklerini maksimize etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda aynı müşteriye hizmet verme veya ürün satma gayesinde olan organizasyonlar bu rekabet ortamında birbirine üstünlük sağlayabilmek için süreçlerinin gücüne (performanslarına) iyileştirmeler yapmak durumundadır. …

2021’in ilk online Agile Talks’unu çevirmenlerimizin bakış açısından yenilenen Scrum kılavuzunu dinlemek isteyen 178 katılımcımız ile 16 Ocak’ta gerçekleştirdik.

“Daha Yalın Daha Kapsayıcı”

Açılışta 2020 yılında güncellenen Scrum kılavuzunu çevirirken elde ettikleri deneyimleri paylaşan çevirmenlerimiz, daha kısa ama kapsayıcı Scrum kılavuzunu çevirirken özüne sadık kalmaya çok dikkat ettiklerini ve okuyucuları…

Agile Turkey topluluğu olarak senenin ilk etkinliğini Business Agility Institute işbirliği ile 11 Ocak Cumartesi günü DOTKanyonda’da gerçekleştirdik.

Business Agility temalı etkinliğimizde farklı sektörlerden konuşmacılarımız bizlerle dönüşüm hikayelerini paylaştılar. Dönüşüm ihtiyacının nasıl oluştuğu, bu süreçte neler yaşandığı ve nasıl sonuçlar alındığı hakkında gerçek tecrübelerle dolu çok değerli bilgiler edindik.

Günün…

Agile Turkey topluluğu olarak bu yılın son Agile Talks etkinliğini 14 Aralık 2019 Cumartesi günü Levent 199 Workinton’da gerçekleştirdik.

Değerli paylaşımlarıyla keyifli ve tecrübe dolu bir Cumartesi günü yaşamamıza aracılık eden, konuşmacılarımıza ve zaman ayırarak bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.

Bu yazımızda; çeşitli sebeplerle bizlerle birlikte olamayan arkadaşlarımızı…

Agile Talks Episode 3’ün Ardından…

Geçtiğimiz Cumartesi(30 Mart) Agile Talks’un 3. etkinliğini rekor bir katılım ile gerçekleştirdik. Birbirinden değerli konu ve konuşmacıların yer aldığı etkinliğimizde, katılımcıların memnuniyeti ve olumlu geri bildirimlerini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Günün ilk konuşmacısı ING Bank’tan Arda Samık oldu. “Acil” değil “Agile” dönüşüyoruz başlığı altında; iyi…

2 Mart’ta gerçekleşen Agile Talks yine dolu dolu geçti. Keyifli ve bir o kadar da zengin içeriklerle birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık.

Güne Ahmad Fahmy ile bir dakika boyunca squad yaparak başladık :). Kendisi kalabalık ve dikeyde kurulan takımlardan nasıl Agile Takımlar kurulabileceğinin örneklerini ve bu sürecin kolaylaştırıcılığını yaparken neler…

Agile Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store